เกี่ยวกับเรา


ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป  ปัจจุบัน ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยขยายฐานการผลิตและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าและผลิตนวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้สินค้า และ บริการของเราได้มาตราฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย  ด้วยปรัชญาการดำเนินงานโดยอาศัยหลักความซื่อสัตย์และจริงใจในการให้บริการ จึงทำให้ ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เราจึงมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ผู้มีพระคุณทุกๆท่านเฉกเช่นที่ผ่านมา บริการของเรา  ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป เรามีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างมากกว่า 30 ปี สมาชิกแต่ละคนของทีมมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและปรับปรุงวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกแบบและสร้างโครงการ ทีมของเราเข้าใจว่า เวลาคือสิ่งมีค่าของคุณ


Visitors: 11,672